ويzwj;zwj;ژگي قابل توجه گوش داخلي حساسيت زياد آن است . از اول مشخص بود كه چنين حساسيتي نمي تواند تنها از پاسخ هاي غير فعال به صوت افزايش يابد . در عوض برخي از مكانيسم هاي تقويت كننده فعال براي افزايش ارتعاش سمعک استارکی ساختارهاي گوش داخلي در پاسخ به سطح كم محرك شنوايي لازم خواهد شد . اين مكانيسم مربوط به حركت سلول مويي خارجي و پتانسيل گيرنده است و تقويت كننده حون ناميده مي شود . (فصول 9 و 10 را ببينيد )
از كشفيات مهم در طول چندين دهه ي گذشته اين بود كه گوش هاي طبيعي انسان ها و ديگر حيوانات مهره دار صداهاي فركانس شنوايي يا پژواك ها را در پاسخ به صداها توليد مي كنند و در برخي موارد به صورت خودبخودي صورت مي گيرد .
انرژي متابوليك براي توليد گسيل هاي صوتي گوش لازم است . كشف سطح پايين اولين ملاك براي حضور يك مكانيسم تقويت كننده فعال در داخل گوش داخلي است . از زمان كشفشان گزارش شده كه OAEها در تمامي انواع مهره داران زميني وجود داشته اند كه اين نشان دهنده ي انعكاس يك خاصيت بنيادي از شنوايي طبيعي است . از آنجا كه OAEها از روش هاي غير تهاجمي مي توانند ثبت شوند ، آن ها را ابزار مهمي براي محققان شنوايي مي دانند . اين گسيل ها را مي توان با قرار دادن يك ميكروفون حساس در كانال گوش اندازه گيري نمود . در انسان و حيوانات ، OAEها به صورت گسترده براي مطالعه عملكرد حون و سيستم وابران استفاده مي شوند . منشا OAEها به فرآيندهاي مرتبط با حركات مكانيكي سلول هاي مويي خارجي نسبت داده مي شوند و مسيرهاي وابران زيتوني حوني مي توانند OAEها را تنظيم كنند . در محيط هاي باليني ، از OAEها اغلب براي تشخيص غربال گري عملكرد حوني مرتبط با فركانس يا تخريب گوش داخلي استفاده مي شوند . OAEها حساس به تغييرات ظريف در عملكرد حون هستند كه در اوديوگرام هاي استاندارد مشخص نيستند . با OAEها ، پزشكان توانستند يك ابزار جديد حساس براي استفاده در غربال گري انواع مختلف اختلال شنوايي بدست آوردند .

معرفی انواع سمعک ها

عمل جراحی کاشت حلزون گوش

کاربرد سمعک نامرئی

مي ,oaeها ,كه ,شنوايي ,ها ,، ,گوش داخلي ,است از ,ها را ,تقويت كننده ,مي شوند

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
zendegi-khanevadegi roodmah frektalites polkgunlawaff bswxzh jel24 jgnjfv rahsamair setareshargh bagheluxeariana