سطح شدت محرك، عامل مهمي در تاثيرات پلاريتي بر الكتروكوكلئوگرافي است. در سطوح شدتي پايين تر (40 دسي بل و كمتر) پلاريته تاثير بر زمان نهفتگي و دامنه جزء AP ندارد. تاثيرات پلاريته در محرك كليك باريك باند، مشهودتر استنمایندگی سمعک یونیترون تا در محرك كليك عريض باند. معكوس شدگي پلاريته در محركهاي فركانسهاي بالا (بالاي 4000 هرتز) با طول موج هاي نسبتا كوتاهrlm;، تاثير كمي بر پاسخ شنيداري دارد.

با محرك كليك تك شيبه (Single-slope) (مثلا يك شروع سريع اما پايان بسيار آهسته زمان نهفتگي AP به مقدار قابل توجهي، براي محرك انبساطي در مقابل محرك انقباضي، سريعتر (زودتر) است. (6/0 ميلي ثانيه) - تعامل بين پلاريته محرك، شدت، و فركانس سوژه تحقيقات متعددي در متون گرديده است. Moller در سال 1986 مطالعه اي روي تاثيرات طيف كليك و پلاريته بر روي AP در الكتروكوكلئوگرافي و موج II از ABR در خرگوش انجام داد، منابع را در متن اين تحقيق تلخيص كرد.

عملكرد دامنه در مقابل شدت و به مقدار كمتري، عملكرد زمان نهفتگي در مقابل شدت، دو بخش دارند. اولين بخش (سطوح شدتي 40 دسي بل و پايين تر) كه در آن، محرك هاي انبساطي و انقباضي پاسخهايي با مقادير زمان نهفتگي و دامنه قابل مقايسه با هم ايجاد مي كنند، در حقيقت (اساسا) با بخش فركانس بالاي محرك كليك وسيع باند ايجاد مي شود. دليل، اين است كه واحدهاي حوني فركانس پايين، آستانه بالاتري دارند. دومين جزء هنگامي ظاهر مي شود كه سطح شدتي محرك از 40 دسي بل فراتر رود، و به آستانه اجزاء فركانس پايين برسد.اين همان جايي است كه پلاريته انقباضي شروع به ايجاد پاسخهاي ويژه خودش كه دامنه بزرگتر و زمان نهفتگي كوتاهتر است مي نمايد.

محرك هاي فركانس بالا، همانطور كه گفته شد، معمولا با كمترين تاثيرات پلاريتي همراه هستند.

شواهدي در دست است، كه حساسيت تشخيصي الكتروكوكلئوگرافي، بويژه در بيماري مينير، را مي توان با آناليز دامنه SP، نسبت دامنه ، يا زمان نهفتگي AP براي پاسخ برانگيخته شده توسط محرك كليك انقباضي در مقابل محرك انبساطي، افزايش داد. اين مسئله، با اندازه گيري روتين الكتروكوكلئوگرافي با سيگنال هايي كه تك - قطبيتي هستند (Single Polarity) در تضاد است.

سيستم هاي ERA جديد كلينيكي، اجازه ارائه سيگنال هايي با پلاريته متناوب را مي دهد به نحوي كه در حال انجام تست پاسخ ها به حافظه هاي جدا مي روند و بازخواست پاسخ با هر پلاريته، از سيستم ممكن است. بنابراين بدون نياز به افزودن زمان تست، مي توان هر كدام از اجزاء (CM, SP, AP) Ecochg را در هر شرايطي از پلاريته، آناليز كرد. (انبساطي - انقباضي - متناوب)

الكتروكوكلئوگرافي BC:

آرتيفكت مربوط به محرك مشكل عمده اي در ثبت الكتروكوكلئوگرافي است، زيرا آرتيفكت در دوره زماني پاسخ واقع مي شود و ممكن است اجزاء فردي پاسخ را بلوكه كند.

Kylen، Harder، Jervall و Arlinger ، 1982 و 1983، ضمن برشمردن محدوديت هاي ويبراتورهاي استخواني مرسوم و تكنيك هاي جايگذاري، (نظير جايگذاري روي پوست سالم ماستوئيد) عملكرد يك نوع آن را A21T كه از طريق يك پيچ استخواني به ماستوئيد متصل مي شد، بررسي كردند. يافته هاي دو نوع ويبراتور (A2IT) و B72 در جنازه و انسان با هم مقايسه شد. عملكرد A21T برتر بود. اگر چه حتي با محكم كردن B72 به استخوان جمجمه اعوجاج ناشي از ارتعاش جمجمه كاسته شد، اما مولفين اعوجاج قابل توجهي براي محرك فركانس بالا، و نيز آرتيفكت محرك الكترومغناطيسي زيادي مشاهده كردند. ليكن عملكرد ويبراتور A21T كه امپدانس مكانيكي بالايي داشت، و به ماستوئيد، فيكس شده بود، برتري داشت. نوع اتصال آن به جمجمه ناراحتي اندكي ايجاد كرد، و مشكل سلامتي به همراه نداشت. حداقل فاصله بين نوك پيچ (سينوس سيگموئيد) 4 ميلي متر بود.

معرفی انواع سمعک ها

عمل جراحی کاشت حلزون گوش

کاربرد سمعک نامرئی

محرك ,كه ,مي ,پلاريته ,زمان ,نهفتگي ,زمان نهفتگي ,محرك كليك ,در مقابل ,و به ,مي شود

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
koonkoor mokaabgroup babystar kahrobafunlr pailepeka ghabechoobyi akhbarone myphoneir eliblogs trapaboxton