71 درصد نسبت بزرگ غيرطبيعي را در مرحله 1 (كاهش شنوايي كمتر از 25 دسي بل)، 83 درصد در مرحله 2 ( كاهش شنوايي 26 تا 40 دسي بل)، 85 درصد در مرحله 3 (كاهش شنوايي 41 تا 70 دسي بل) و 90 درصد در مرحله 4 (كاهش شنوايي بيش از 70 دسي بل) نشان دادند.

مقدار افرادي كه نسبت بزرگ غيرطبيعي داشتند نيز براساس عملكرد مدت زمان بيماري، افزايش يافت (از 43 درصد براي مدت زمان كمتر از يك سال، تا 100 درصد براي مدت زمان بيماري بيشتر از سي سال)

Ge و Shea (2002) به ارزش تشخيصي تغيير در زمان نهفتگي AP و نيز دامنه اشاره كرده است.

الكتروكاكلئوگرافي و پاتوفيزيولوژي بيماري مينير:

ارتباط بين ناهنجارهاي الكتروكاكلئوگرافي و پاتوفيزيولوژي مربوط به بيماري مينير، موضوعي مورد تامل است. فشار آندولنفاتيك افزايش يافته (داخل لابيرنتي) خواص مكانيكي حون را عوض مي كند. به صورت طبيعي، برخي غيرقرينگي ها در ارتعاش غشاي قاعده اي وجود دارد كه به نظر مي رسد SP را ايجاد مي كند. غيرقرينگي ارتعاشي با فشار آندولنفاتيك افزايش يافته، بيشتر است، و بنابراين SP بزرگتر است.

نقش الكتروكاكلئوگرافي در پايش كارآمدي درمان:

ارزيابي الكتروكاكلئوگرافي قبل، حين و بعد از درمان جراحي يا ساير درمان هاي طبي سمعک ویدکس براي بيماري مينير در تاييد كارآمدي درمان، موثر است. اين كاربرد كلينيكي مبتني بر اين فرض است كه الكتروكاكلئوگرافي شاخص معتبري در بيماري مينير محسوب مي شود. برخي از محققين شواهدي در حمايت از نقش الكتروكاكلئوگرافي در تعيين كارآمدي درمان در هيدروپس آندولنفاتيك ارائه داده اند.

اگر چه برخي محققين گزارش كرده اند كه درمان طبي (مثلا گليسرول يا مانيتول) يا درمان جراي (مثلا endolymphatic sac decompression با يا بدون استفاده از شنت) كه فشار مايع حوني را مي كاهد، مي تواند به كاهش يا طبيعي شدن نسبت بينجامد، ديگران اين تاثير درماني را با الكتروكاكلئوگرافي تاييد نكرده اند.)

گليسرول يك داروي هيپراسمولار است كه در تشخيص بيماري مينير مورد استفاده قرار گرفته است. به نظر مي رسد كه گشادي (اتساع) ساك آندولنفاتيك را مهار مي كند و به صورت موقت هيدروپس آندولنفاتيك مسئول بيماري مينير را مرتفع مي نمايد.

نتيجه مثبت تست گليسرول، كه با بيماري مينير سازگار است عبارت است از بهبود در آستانه شنوايي بلافاصله پس از مصرف دارو. شواهد كلينيكي دال بر همبستگي قوي بين افزايش دامنه SP و نتيجه ثبت گليسرول وجود دارند، و علاوه بر آن كاهش دامنه SP با گليسرول.

SP با ولتاژ مثبت، با نتايج آزمون گليسرول، همبستگي ندارد. (يعني SP واگرا در مقابل الگوي ولتاژ AP كه قبلا توضيح داده شده)

معرفی انواع سمعک ها

عمل جراحی کاشت حلزون گوش

کاربرد سمعک نامرئی

مي ,كه ,بيماري ,الكتروكاكلئوگرافي ,sp ,كاهش ,بيماري مينير ,كاهش شنوايي ,در مرحله ,دسي بل ,مدت زمان ,فشار آندولنفاتيك افزايش

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
fakhtehavay azmunonline elahebahari homelodyshop accuddistmill samco panasonic-alborz torrehrug armankhan