فیلترینگ فعالیت الکتروفیزیولوژیک در حین ارزیابی ABR با فیلترهای آنالوگ در حین ثبت پاسخ از طریق سخت افزار سیستم، امکان پذیر است. در حالیکه فیلترینگ دیجیتال غیر خطی، فاز فعالیت ABR را دچار اعوجاج می کند، و باعث تغییرات زمان نهفتگی اجزاء می شود. (معمولاً افزایش). عواملی که مربوط به مقدار اعوجاج فاز یا زمان نهفتگی می شوند، شامل شیب یا میزان کاهش (Rolloff) در اکتاو، دامنۀ فیلتر می شوند.

پردازش شنوایی به صورت ارائه ی دو صوت پی در پی که طیف قدرت سمعک اینترتون یکسان اما طول متفاوتی دارند تعریف می شود . فرد مورد آزمون باید مشخص کند که طول کدام صوت بیشتر است. کریلمن و آبل به این نتیجه دست یافتند که با کوچکترین افزایش قابل تشخیص، دلتا تی، باعث افزایش طول صوت پایه، تی، می شوند. یافته های آبل نشان می دهد که برای

T=10, 100 va 1000 ms ، دلتا تی تقریبا برابر است با 4 ، 15 و 60 ms . بنابراین، رابطه ی کسری وبر ، دلتا تی بر تی، با افزایش T کاهش پیدا میکند. نتایج نسبتا مستقل از سطح کلی محرک بودند و برای نویز انفجاری با پهناهای باند متفاوت و انفجارهایی با موج سینوسی 1000 Hz یکسان بودند.

آبل نتایج تقریبا متفاوتی را برای طول پردازش فاصله ی سکوت بین دو نشانگر را بیان کرد. برای فواصل سکوت، T کمتر از 160 ms ، نتایج نشان دادند که پردازش با افزایش سطح نشانگرها بهبود پیدا کرد. تابعی که DeltaT/T را به T مربوط می کرد، غیریکنواخت بود و به T=2.5 ms کمترین مقدار و برای T=10ms با بیشترین مقدار افزایش را پیدا کرد. مقدار عبارت DeltaT برای پایه ی زمانی 10 میلی ثانیه از 6 تا 19 میلی ثانیه و برای 320 میلی ثانیه بین 61 تا 96 ms بود.

دیوینی و دنر از افرادی که مورد آزمایش قرار میگرفتند میخواستند که فاصله ی سکوت که دو فاصله ی 20 ms بود تشخصیص دهند. وقتی نشانگرها در یک سطح انفجار سینوسی یا نویز داشتند، اجرای نشانکرها یکسان بود و فرکانس مرکزی و پهنای باندشان تغییر میکرد. در مقابل یافته های آبل، DeltaT/T تقریبا برای زمان های 25 تا 320ms مستقل از T بود. آستانه ها به طول قابل توجهی کمتر از مقدای بودند که آبل گزارش کرده بود. برای T=25 ms برابر با 1.7 ms و برای T=320 ms برابر با 15 ms بود. این نتیجه ممکن است به دلیل آزمایش های دراز مدت افرادی باشند که دیونی مورد مطالعه قرار می داد.

معرفی انواع سمعک ها

عمل جراحی کاشت حلزون گوش

کاربرد سمعک نامرئی

t ,ms ,افزایش ,ی ,طول ,های ,و برای ,برای t ,ms بود ,میلی ثانیه ,فاصله ی

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
takhfifhot solcaderwnor orkomrawhist oceanknow02 sigheeyabb amrodkan googleplay01 neda-aghadadi chapjarchi