تخصیص منفصل

به طور کلی، این قاعده که به قاعده ی ایگنس معروف است، بدین معنی است که یک جزء قیمت سمعک ویدکس در صوت می تواند تنها به یک صوت در یک زمان اختصاص داشته باشد. به عبارت دیگر، وقتی یک جزء مورد استفاده قرار گیرد، نمی توان آن را در جزیان دومی مورد استفاده قرار داد. برای انواع خاصی از محرک ها، سازمان بندی ادراکی ممکن است مبهم به نظر برسد زیرا بیش از یک روش برای تفسیر حس اطلاعات ورودی وجود دارد. وقتی یک عنصر مربوط به یکی از جریان ها باشد، درک آن ممکن است بسته به آن جریان که شامل عنصر است تغییر یابد.

مثالی در این باره توسط برگمن و رودنیکی فراهم شده است. آنها مجموعه ای از چهار تن کوتاه را در توالی های سریع ارائه کردند. دو تا از تن ها ، ایکس، فرکانس یکسانی داشتند اما تن میانی، آ و ب، متفاوت بودند. توالی تن چهارم یا ایکس آ ب ایکس یا ایکس ب آ ایکس بود. شنوندگان می بایست ترتیب آ و ب را تشخیص دهند. این کار سخت از زمانی بود که تن آ ب به صورت جداگانه اتفاق می افتادند زیرا آ و ب به صورت بخشی از الگوی طولانی چهار تنی شنیده می شدند، کهع شامل دو تن اخلالگر به نام های ایکس نیز بودند. سپس آنها این دنباله ی چهار تنی را در یک دنباله ی طولانی تر به نام تن کپتور تعبیه کردند. وقتی تن های کپتور فرکانسهای نزدیک به تن های اخلالگر را داشتند، آنها را به صورت جریان های جداگانه ی ادراکی تبدیل میکردند، و تن آ ب را در جریان خودشان قرار می دادند. این کار باعث شد ترتیب آ و ب به آسانی تشخیص داده شود. به نظر می رسد که تن های ایکس نمی توانند به عنوان بخشی از هر دو جریان شنیده شوند. وقتی تنها یک جریان موضوع شنیدن و توجه است، دیگری ممکن است به عنوان از بین بردنده ی اخلالگرها از دایره ی توجه شنونده عمل کنند. باید توجه کرد که قاعده ی تخصیص منفصل همیشه کاربردی نیست، مخصوصا در مواقعی که دو یا بیشتر از دو ساختار ادراکی وجود دارند. در همچین مواقعی، یک عنصر صوتی ممکن است به صورت بخشی از جریان و حتی بیشتر از یک جریان شنیده شوند.

معرفی انواع سمعک ها

عمل جراحی کاشت حلزون گوش

کاربرد سمعک نامرئی

تن ,یک ,جریان ,آ ,ب ,ی ,آ و ,ممکن است ,را در ,به صورت ,تن های

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
akhbarestan robomega web-development elmlox remomaxti gaamaval kiamsnag66 studyforturkey porazapk abpouyesh