بسیاری از علائم مختلف فیزیکی ممکن است برای استخراج اشیاء ادراکی مربوط به منابع فردی که باعث صوت ورودی پیچیده و آتیک می شوند مورد استفاده قرار میگیرند. این فرآیند دارای دو جنبه است: گروه بندی تمامی اجزای فرکانس به طور همزمان که از یک منبع در یک لحظه منتشر می شوند و اتصال در طول زمان فرکانس های متغیر که یک منبع در یک لحظه تولید می کند. این دو جنبه گاهی اوقات به صورت همزمان و گروه بندی های متوالی توصیف می شوند.

اکثر آزمایشات در گروه بندی ادراکی تاثیر گروه بندی یک ویژگی خاص صوت را مورد مطالعه قیمت سمعک ریساند قرار می دهند. به عنوان مثال، نواک آنها، موقعیت ذهنی، یا کیفیت صدا. این آزمایشات نشان می دهند که نشانه ای که برای یک جنبه موثر است ممکن است برای جنبه ای دیگر بی تاثیر باشد. همچنین، تاثیر این علائم ممکن است برای گروه بندی های همزمان و پی در پی متفاوت باشند.

سرنوشت مشابه

اجزای متفاوت فرکانس از یک منبع صدا غالبا به صورت خیلی منسجم متفاوت هستند. آنها گرایش دارند که با هم شروع و تمام شوند، شدت و فرکانس آنها همزمان تغییر پیدا کند. این واقعیت که توسط سیستم ادراکی پردازش می شود، باعث می شود که سرنوشتی مشابه برای این فرکانس وجود داشته باشد : اگر دو یا بیشتر از دو جزء در یک صوت پیچیده باعث تغییرات مشابهی در یک زمان شوند، آنها به صورت بخشی از یک صوت شنیده می شوند و گروه بندی می شوند.

دو مثال از این سرنوشت مشابه قبلا توضیح داده شد. اولین مورد مربوط می شود به نقش شروع و پایان صوت ها. اجزای این صوت اگر به طور همزمان شروع شوند و پایان یابند با هم در یک گروه قرار میگیرند در غیر اینصورت، جریان های متفاوتی را شکل می دهند. ناهمزمانی های شروع که برای جدایی دو تن پیچیده ضروری هستند، بزرگ نیستند و تنها حدود 30 ms طول می کشند. این ناهمزمانی ها که در موسیقی مشاهده می شود، غالبا به بزرگی یا حتی بزرگتر از این است، بنابراین، وقتی به موسیقی پلی فونیک گوش میدهیم، قادر هستیم تا به طور جداگانه خط ملودیک هر آلت موسیقیایی را بشنویم. در مرحله ی دوم، اجزایی که از نظر دامنه به صورت همزمان تعدلیل شده اند در یک گروه قرار میگیرند. در حال حاضر، شواهد کمتری وجود دارد که انسجام مدلاسیون در فرکانس بر روی ادراک این گروه بندی تاثیر دارد. اگرچه مدلاسیون فرکانس گروهی از این اجزا در صدای پیچیده می تواند باعث بهبود و جداسازی اجزا از یک زمینه ی بدون تغییر شوند.

معرفی انواع سمعک ها

عمل جراحی کاشت حلزون گوش

کاربرد سمعک نامرئی

یک ,گروه ,بندی ,شوند ,فرکانس ,همزمان ,گروه بندی ,در یک ,می شوند ,از یک ,به صورت

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
seramikiworld lemonseo grg gecanthilo shaeranemoaser kiamsnag67 kishtech tralinpenni bagheri3 back-link