بنابراین، نشانه هایی که توسط لاله ی گوش فراهم می شود برای صداهایی با پهنای باند فرکانس بالا موثر هستند. بااین حال، انعکاس از ساختارهای دیگر، مثل شانه ها، باعث تغییر طیف در فرکانس های پایین می شود و این کار ممکن است برای پردازش صوتهایی که از سمت جلو و عقب میآیند مهم باشند.

قاعده ی جبهه ی موج اول

درزندگی روزمره، صدایی که از یک منبع می آید از طرق مختلف به گوش می رسد. بعضی از آنها قیمت سمعک سونیک مستقیما به گوش می رسند اما تعداد بسیار زیادی ممکن است تنها بعد از انعکاس از یک یا چندین سطح دیگر به گوش برسند. اما، شنوندگان غالبا از این انعکاس ها آگاه نیستند و این انعکاس ها تاثیر بسزایی در محلی سازی صداها ندارند. دلیل این کار به نظر می رسد در پدیده ای به نام "قاعده ی جبهه ی موج اول" باشد. وقتی چندین صدا به طور پی در پی به گوش می رسند ( صدای اصلی و انعکاس های آن) صداها هنگام درک به صورت یک تک صوت شنیده می شوند ( سرکوب اکو) و مکان تمام صداها توسط مکان صدای اولیه (مستقیم) تعیین می شود. بنابراین، این انعکاس تاثیر کمتری در درک جهت صدا دارند. علاوه بر این، آگاهی متری نسبت به انعکاس ها وجود دارد اگرچه ممکن است کیفیت و بلندی صدا تغییر کنند. قاعده ی جبهه موج اول تنها برای صداهایی که ناپیوسته و گذرا هستند رخ می دهد مثل سخنرانی یا موسیقی. اگر سطح این صداها 10 دسیبل یا بیشتر باشد ، این صداها را می توان مورد تحزیه و تحلیل قرار داد. اما، در شرایط عادی، این قاعده در مواقعی که انعکاس ها زیاد هستند، نقش مهمی در محلی سازی و تشخیص صداها ایفا می کند.

تحلیل شنوایی صحنه

به ندرت اتفاق می افتد که صدایی که به گوشمان می رسد تنها از یک منبع بیاید. غالبا، صدا از چندین منبع مختلف نشئت می گیرد. اما، ما قادر هستیم تا ترکیب صدا ها را تجزیه کرده و هر صدا را جداگانه درک کنیم. شیء شنوایی می تواند به صورت مفهومی از عناصر صوتی چندگانه در یک کلّ منسجم که از یک منبع سرچشمه میگیرند تعریف گردد. همانطور که قبلا بحث شد، سیستم شنوایی محیطی به صورت یک تحلیل گر فرکانس عمل میکند و اجزاء فرکانس های مختلف را از هم جدا می کند. در قسمتی از مغز، بازنمودهای درونی این اجزاء باید به منابع مناسب خودشان اختصاص داده شوند. اگر ورودی از دو منبع آ و ب بیاید، اجزاء فرکانس باید به دو گروه تقسیم شوند. عناصری که از منبع آ می آید باید به یک منبع اختصاص داده شوند و عناصر منبع ب هم باید از جایی دیگر بیایند. فرآیند انجام این کار را گروه بندی ادراکی می گویند. نام دیگر این فرآیند تحلیل شنوایی صحنه است. فرآیند جداکردن عناصری که از دو یا چندین منبع می آیند، تفکیک نیز نامیده می شود.

معرفی انواع سمعک ها

عمل جراحی کاشت حلزون گوش

کاربرد سمعک نامرئی

منبع ,انعکاس ,یک ,صداها ,صدا ,ی ,که از ,یک منبع ,به گوش ,انعکاس ها ,می شود

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
payambareazam22 accessorig clocknb101 cat-42 avalinsafar beautyandfitness dylakencong mulgeosmital 1class plassgjhkjkld