تأیید و میزان سازی مناسبOSLP 90 :

حداکثر خروجی سمعک در همه ی بیمارانی که قادر به نشان دادن بلندی نا مناسب یا بیش از حد هستند بایستی بصورت فعال ارزیابی شود. به علت OSPL 90 بیش از حد، که عامل یک آزمایش اولیه ی منفی شدید در سمعک هاست، ارزیابی خروجی حداکثر بایستی نمایندگی سمعک برنافون در تعیین فیتینگ نسبت به پیگیری اولیه اعمال شود. تناسب حداکثر خروجی بایستی در پیگیری اولیه بیشتر ارزیابی شود. حداکثر خروجی بوسیله پرسیدن از مریض در مورد ارائه ی شدت بلندی صداها در کلینیک ارزیابی گردد و بوسیله پرسیدن از بیماران در مورد عکس العملشان به شدت صداها، بعد از آنکه یک فرم برای استفاده از سمعک ها در محیط های خانگی داشته اند، ارزیابی می شود (پانل را ببینید). یاد آوری می شود که هر متغیر که در پیوند آتیکی اعمال می شود (ونت ها،دمپرها،پروفایل ساند بور) در طول فیتینگ اثر مشابه بر حداکثر خروجی خواهد داشت که آن ها روی بهره دارند.

هشدار:

اندازه گیری های گوش واقعی در 80 یا 90 dBSPL :

اگر 90 dBspl خیلی بالا باشد، ارائه سطح ورودی 80 یا 90 dBspl می تواند تجربه ابتدایی ناخوشایندی برای مریض باشد. این امر به روش های زیرحداقل می شود:

ابتدا در 70 dBspl جاروب نمائید.

توضیح دهید که صدا بایستی بلند باشد اما هرگز نباید عامل ناراحتی باشد.

دوباره به بیمار اطمینان دهید که شما جاروب را بسرعت متوقف خواهید کرد سپس به بیمار این امر را نشان دهید.

ارزیابی حداکثر خروجی سمعک:

ابتدا مطمئن شوید که صداها باعث ناراحتی نمی شوند.

1- چندین شدت صدا شامل یک جاروب تون خالص یا تون واربل در 80 یا 90 dBsplبه بیمار ارائه دهید. بوسیله ی صدا های کمی پیچیده در طیف غالب فرکانس پایین و فرکانس بالا تکمیل شود. این موارد می تواند بوسیله ادیولوژیست تولید شود. سطح دقیق آنها موضوع ارائه شده ای نیست که آنها به طور کافی برای اشباع شدید هستند. صداهای سطح بالای مناسب به آسانی میتواند بوسیله ضربه زدن به یک فنجان بوسیله ی قاشق، کف زدن دست و بلند صحبت کردن نزدیک بیمار (یا با استفاده از گفتار ضبط شده) اعمال گردد. در هر کدام از موارد توضیح به بیمار که برای اعمال صداها که بایستی بلند باشد اما ناراحت کننده نمی باشد و آنکه شما نیاز به تعیین بلندی نشان دارید، به طوری که شما بتوانید به طور مناسب سمعک را تطبیق و تنظیم نمائید.

معرفی انواع سمعک ها

عمل جراحی کاشت حلزون گوش

کاربرد سمعک نامرئی

سمعک ,حداکثر ,بوسیله ,ارزیابی ,خروجی ,بایستی ,حداکثر خروجی ,می شود ,90 dbspl ,یا 90 ,80 یا

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
parvanehabi kassbokar shabnamekhiyale chataidin alquran777 rahsamair mohammadmn84 banoocarpet mahzadeh frectalistal