ب) توسط کم کردن یک شکل موج بدون محرک ( فقط فعالیت زمینه ) از یک شکل موج پتانسیل برانگیخته شنوایی ثبت شده توسط یک محرک مناسب ، از نظر تئوری امکان پذیر است که یک شکل موج فاقد نویز مداوم EEG تولید کنیم. آنالیز طیفی شکل موج حاصل از فرایند تفریق ، کاهش فعالیت مغزی زمینه دارای فرکانس پایین را تایید می کند. این روش به طور معمول از نظر بالینی به کار نمی رود. مشکل این است که دو شکل موج( بدون محرک در مقابل محرک ) به طور همزمان ثبت نشده اند و بنابراین از محیط های EEG تا حدی متفاوت ناشی شده اند.

Smoothing یا صاف کردن اشکال موجی:

هموار کردن یک فرآیند دیجیتال است که همانطور که از اسم آن پیدا است بی نظمی های کوچک باتری سمعک قابل شارژ در شکل موج را حذف می کند و شکل موج هموارتری را تولید می کند. نویز فرکانس بالا ( با منشاء الکتریکی یا عضلانی ) ممکن است قله های کوچک زیادی تولید کند که اغلب بر روی اجزاء اصلی شکل موج پتانسیل برانگیخته شنوایی سوار می شوند. هموار کردن با استفاده از سه نقطه صورت می گیرد و یک روش معمول است. ولتاژ در یک نقطه اطلاعاتی واقعی در شکل موج توسط متوسط ولتاژها برای این نقـطه اطلاعاتی به اضافه دو نقــطه اطلاعاتی مجاور( یک نقطه مقدم و یک نقطه متاخر ) جایگزین می شود. در واقع هموارکردن یک معدلگیری در حال حرکت است که ممکن است شامل بیشتر از سه نقطه اطلاعاتی نزدیک به هم باشد. اشکال موجی کوچک که چین خورده اند توسط فرایند هموارکردن صاف می شوند. یک شکل موج منفرد می تواند به طور مکرری هموار شود بدون اینکه اعوجاج جدی در زمان نهفتگی ایجاد کند. وقتی که میزان زیادی آرتی فکت دارای فرکانس بالا در شناسایی اجزاء موجی مداخله می کنند ، استفاده از تکنیک هموار کردن به طور متعدد ممکن است مفید باشد. به هر حال ، تکرار فرایند هموار کردن سبب می شود دامنه اجزاء موجی کوچک کاهش یابد چون در فرآیند هموار کردن قله های واقعی شبیه قله های نویزی دارای فرکانس بالا عمل می کنند. اگرچه هموار کردن ظاهر شکل موج را بهبود می بخشد و آنالیز دامنه و زمان نهفتگی را تسهیل می کند ولی به ندرت سبب می شود اجزای موجی آشکار شوند که قبل از آن نمی توانستند کشف شوند.

معرفی انواع سمعک ها

عمل جراحی کاشت حلزون گوش

کاربرد سمعک نامرئی

موج ,یک ,شکل ,هموار ,کند ,های ,شکل موج ,هموار کردن ,به طور ,می کند ,است که ,پتانسیل برانگیخته شنوایی

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
bitarayanehgi zagroscompressor you-twitter soheilkhaa259512 necbioprazel 1co baghemsepidar ahooraweb2 amuzeshtv7