حروف TORCH عبارتند از :

توکسوپلاسموزیس T=toxoplasmosis

موارد دیگر شامل سیفلیس o=other

سرخجه r=rubella

سیتومگالوویروس c=cytomegalovirus (cmv)

هرپس سیمپلکس H= herpes simplex

=choana) روزنه های دوگانه ما بین حفره بینی و نازوفارتکس)

اکثریت نوزادان دارای اختلالات CHARGH میزانی از کاهش شنوایی دارند.

موارد ذکر شده در جدولنشانه های خطر برای عملکرد بد نرولوژیک و قیمت سمعک سونیک عملکرد بد احتمالی وراء حونی یا سیستم عصبی مرکزی شنیداری هستند . در جمعیت معمول نوزادان، آسیب شنوایی حون خیلی شایع تر از عملکرد بد شنیداری مرکزی است. شیوع آسیب های نرولوژیک و نشانه های خطر به طور قابل توجهی در جمعیت NICU بالاتر است. همچنین، مهم است که قبول کنیم ، فاکتورهای خطر انتخاب شده از قبیل بیلی روبین بالا، خفگی یا asphyxia مننژیت و cmv یا هر دو عملکرد بد شنیداری حونی و وراء حونی وجود دارند. احتمال وجود عملکرد بد شنیداری مرکزی ( آسیب شنوایی که می تواند به طور مضری کسب گفتار، زبان و عملکرد ارتباطی را تحت تاثیر قرار دهد) در بچه های با نشانه های خطر نرولوژیک دارای دو نشانه خیلی اساسی برای استراتژی مورد استفاده در شناسایی و تشخیص این نوزادان در برنامه غربالگری شنوایی است. در NICU، (جایی که بیشتر نوزادان دارای نشانه های خطر نرولوژیک یافت می شوند) ABR باید تکنیگ غربالگری اصلی و یا اولیه باشد. OAE به عنوان یک تکنیک غربالگری تنها در NICU ناکافی است. چون بچه هایی با آبنورمالی های قابل توجهی سیستم عصبی شنیداری مرکزی یا وراءحونی کشف نخواهند شد. همانطور که در بخش قبلی این فصل ذکر شد، ترکیب تکنیک های ABR و OAE در هر دو NICU و اتاق بچه های سالم شایسته است. به خاطر نسبت بالاتر نوزادان دارای عملکرد بد نرولوژیک در ABR,NICU باید به عنوان اولین تکنیک غربالگری شنوایی استفاده شود و برای نوزادانی که در ABR نتیجه fail را نشان دادند، باید OAE به عنوان تکنیک غربالگری ثانویه انجام شود. به این ترتیب عملکرد بد شنیداری حونی در مقابل وراء حونی تمایز داده می شود. همچنین نشانه های خطر نرولوژیک، علائمی برای کشف اولیه و تشخیص به موقع نروپاتی شنوایی دارند. بیشتر بچه هایی که سانجام به معیار لازم برای تشخیص نروپانی شنوایی می رسند ، توسط نشانه های خطر نرولوژیک لیست شده در جدول شناسایی می شوند.

معرفی انواع سمعک ها

عمل جراحی کاشت حلزون گوش

کاربرد سمعک نامرئی

های ,عملکرد ,خطر ,شنوایی ,نرولوژیک ,شنیداری ,عملکرد بد ,های خطر ,نشانه های ,بد شنیداری ,خطر نرولوژیک

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
mahtabvectora formuldar zoomgi fsarllak smoke015 samiseifi elementorkar balouch1432 maiwalibis mehrakchat