این موارد بیشتر در بچه هایی با کاهش شنوایی شدید و دائمی و تایید شده یافت می شوند. نگرانی قابل توجهه در برنامه غربالگری شنوایی نوزاد شامل نشانه های خطری هستند (مثل خفگی شدید و تهویه مکانیکی) که نزدیک بالای دو لیست (فرکانس رخداد و همراه شده با کاهش شنوایی) قرار گرفته اند. افراد درگیر در شناسایی زود هنگام کاهش شنوایی در نوزادان باید با نشانه های خطر لیست شده درقیمت سمعک ریساند آشنا باشند و هر گونه تلاش برای ثبت نشانه های خطر و گزارش تاریخچه فامیلی و پزشکی انجام دهند. اگرچه نشانه های خطر اغلب در چارت های پزشکی بچه های موجود در NICU یافت می شوند، نسبت کوچکی از بچه های موجود در ایستگاه بچه های سالم همچنین در معرض خطر برای کاهش شنوایی هستند. تاریخچه فامیلی کاهش شنوایی شایع ترین نشانه خطر دربین بچه های سالم است.

اگرچه هر کدام از نشانه های خطر ممکن است به طور جدا ایجاد شوند تعدادی از آنها ویژگی های یک سندروم هستند و یا دربین مجموعه ای از آنومالی های مادرزادی متعدد و اختلالات کشف شده بلافاصله در بدو تولد یافت می شود . بیشتر از صد سندروم همراه با کاهش شنوایی انتقالی، حسی و یا مخلوط وجود دارند. یک مثال آترزی گوش است. بدشکلی شدید در رشد گوش می باشد و معمولاً گوش میانی و خارجی را دربرمی گیرد و کاهش شنوایی انتقالی متوسط یا شدید تولید می کند. آترزی گوش ممکن است به طور جدا ایجاد شود و یا در ترکیب با آنومالی های اتولوژیک کمتر آشکار (مثل فرورفتگی ها یا برجستگی های pre-auriculur یا tags) ایجاد شود و یا به عنوان بخشی از یک سندروم از قبیل سندروم Treacher- Collins ایجاد شود.

بچه هایی با سندروم تریچرـ کولین معمولاً علاوه بر آترزی گوش، نقایص قلبی ، کلیه، تناسلی و اسکلتی دارند. فرو رفتگی یا برجستگی های preaaricular اغلب به طور جدا اتفاق می افتند. (بدون هیچ نشانه یا آبنورمالی های صورتی - جمجمه ای یا اتولوژیک آشکار دیگر). Kugelman در سال 1997 وجود فرورفتگی ها یا برجستگی های preaaricular را در 507 نوزاد از هر 1000 تولد گزارش کرد. نویسنده ها گزارش کردند که در 19 درصد نوزادان دارای برجستگی و فرورفتگی جلوی گوش، آنومالی های مادرزادی وجود دارند. در تقریباً یک نوزاد از چهار نوزاد دارای فرورفتگی و برجستگی جلوی گوشی، کاهش شنوایی حسی عصبی و یا انتقالی تایید شده است. دو مجموعه از آنومالی های فیزیکی جدی که شامل آبنورمالی های گوش و کاهش شنوایی و یا نشانه های خطر برای کاهش شنوایی هستند تحت اسامی CHARGE و Torch نامگذاری شده اند. حروف CHARGE مخفف نقایص زیر است :

کلوبوم چشم، (نقص مادرزادی بخشی از بافت چشم C=Coloboma

آنومالی سر H=Head

آترزی choana در بینی(فقدان مادرزادی یا انسداد یک مجرا یا استنوزیس یا باریک شن یا تنگی مجرا a=atresia

عقب ماندگی رشد و یا پیشرفت r=retardation

تکامل ناقص یا هیپوپلازی دستگاه تناسلی g=genital

آنومالی گوش و یا آسیب شنوایی e=ear

معرفی انواع سمعک ها

عمل جراحی کاشت حلزون گوش

کاربرد سمعک نامرئی

های ,شنوایی ,کاهش ,خطر ,آنومالی ,بچه ,کاهش شنوایی ,و یا ,نشانه های ,های خطر ,بچه های ,کاهش شنوایی هستند

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
iranfind feisivimut tourtokish cementfacade malkyab tarfandb sharinarc website-design badobaroon 30tools