نقص آنزيم :

آبنورمالي هاي ABR در بچه هاي داراي نقص آنزيم پراكسيسم يافت شده اند. AKABOSHI و همكارانش در سال 1997 يافته هاي غيرطبيعي ABR را در دختر 21 ماهه با نقص آنزيم Peroxisomal bifunctinal يك اختلال مشخص شده توسط كاهش آنزيم پاكسيسم منفرد توصيف كردند. اين اختلال در دوره هنگام تولد آغاز شد. در ابتدا، در سن 3 ماهگي، موج I با زمان نهفتگي طبيعي مشاهده شد، اما زمان نهفتگي I-V به طور غير طبيعي طولاني بود. دامنه موج III و موج Vدر سن 11 ماهگي كاهش يافت و ABR در سن 15 ماهگي قابل كشف نبود. آبنورمالي هاي ABR به اختلال در نقش آنزيم Peroxisomal Bifunctinal در رشد نوروني يعني ميلين سازي بد (dysmyelination) قیمت سمعک معمولی نسبت داده شد.

ديابت شيرين Diabetes mellitus:

عوارض نرولوژيك ديابت شيرين و همچنين كاهش شنوايي محيطي در بزرگسالان و كودكان اتفاق مي افتد. به عنوان مثال Reske-Nielsen در كودكان دچار ديابت به مدت طولاني الگويي از تغييرات تخريبي منتشر در مغز، احتمالاً ثانويه به بيماري عروقي شديد و فراگير و آنژيوپاتي ( هر يك از بيماري هاي عروقي ) را گزارش كرد.

Sieger و همكارانش درسال 1983 تاخير زمان نهفتگي موج I-V را در بين كودكان دچار ديابت در مقايسه با اطلاعات هنجار گرفته شده از مقالات نيافتند. در مطالعه ديگر بر روي اطفال Sabo و ديگران در سال 1987 اطلاعات حاصل از ABR را براي 7 بيمار با ديابت جديداً تشخيص داده شده و 8 بيمار با ديابت ايجاد شده به اضافه كتواسیدوز حاد بررسي كردند. (كتواسيدوز : اسيدوز همراه با تجمع اجسام كتوني در مايعات و بافت هاي بدن) آبنورمالي هاي ABR در هر گروه يافت نشدند. به هرحال، بررسي اخير با مقياس وسيع شواهدی از آبنورمالي هاي ABR در كودكان دچار ديابت نشان داد. Katska و ديگران در سال 1998 يافته هاي اديومتريك پايه (مثلاً اديومتري تون خالص و اندازه گيري هاي ايميتانس گوش) و اطلاعات ABR را براي 37 كودك درمان شده با انسولين در محدوده سني 6 تا سال آناليز كردند. همه بيماران شركت كننده در مطالعه حساسيت

معرفی انواع سمعک ها

عمل جراحی کاشت حلزون گوش

کاربرد سمعک نامرئی

abr ,ديابت ,آنزيم ,موج ,سال ,كودكان ,abr در ,آبنورمالي هاي ,هاي abr ,در سال ,كودكان دچار ,آنزيم peroxisomal bifunctinal

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
dekorasion-coarad anywherebacklink ffathi0 pooyadesignc bibalmoncli irgyps ziaratgah quattrakcommdod tech24 bookingcheapbustickets