بيماري هايي كه معمولاً بچه ها را بعد از تولد تحت تاثير قرار مي دهند (معمولاً بعد از سن تقويمي سه ماه) ممكن استسمعک دیجیتال بزرگسالان را نيز تحت تاثير قرار دهند. اين بيماري ها شامل موارد زير هستند:

تومورها

آتروفي گلبول سفيد

تروما يا ضربه (آتروفي : هر گونه اختلالي كه در اثر نقايص يا اشكالات تغذيه اي به وجود آيد).

بيمار هاي ذخيره اي كه بچه ها را تحت تاثير قرار مي دهند، در بخش بيماري هاي متابوليك دراين فصل آمده اند (از قبيل بيماري هاي Refsum, Fabry, Gaucher, Tay-Sachs, Hurler )

هيدروسفالي يا بزرگ شدن سر:

زمينه:

هيدروسفالي، ميزان بيش از حد مايع مغزي ـ نخاعي در سيستم بطني است. هيدروسفالي مادرزادي شيوع تقريباً يك در هر 1000 تولد زنده را دارد و پاتوفيزيولوژي اصلي در اين نوزادان است. هيدروسفالي ممكن است ناشي از بدشكلي هاي سندروميك (از قبيل Arnold-chiari يا بدشكلي Dandy-walker ) يا به ميزان كمتري ناشي از تومور داخل مغزي باشد. در بيماران مسن تر، هيدروسفالي معمولاً يك ويژگي از بيماري ديگر (از قبيل آتروفي مغزي ناشي از الكل، بعد از ضربه) باشد. مكانيزم هاي اصلي منجر به هيدروسفالي عبارتند از :

مسدود شدن چرخه مايع مغزي ـ نخاعي در بطن ها و فضاي تحت عنكبوتيه يا ساب آراكتوئيد (در مكان هاي مختلف اتفاق مي افتد. شامل سوراخ Monro، بطن سوم، مجراي Sylvius و بطن چهارم)

توليد بيش از حد مايع مغزي ـ نخاعي (علت غير معمول ناشي از تومور خوش خيم شبكه عروقي يا عصبي كوروئيد يعني لايه عروقي مياني كره چشم كه در بين صلبيه و شبكيه واقع است).

اختلال هموديناميك موج پالسي يا نبضي وريدي (كه در آن افزايش نبض طبيعي در فشار شرياني توسط سيستم وريدي میرا نمي شود. در عوض به سيستم بطني (با بزرگ شدن بطن در طي زمان) منتقل مي شود.

ميزان مرگ و مير هيدروسفالي مي تواند بدون درمان 50 درصد باشد. فرايند جراحي شنت درمان انتخابي است. (شنت : ايجاد يك راه گريز). مايع مغزي ـ نخاعي از سيستم بطني به فضاي ديگري در بدن از قبيل فضاي Peritoneal يا صفاق منتقل مي شود.

معرفی انواع سمعک ها

عمل جراحی کاشت حلزون گوش

کاربرد سمعک نامرئی

يا ,مغزي ,مي ,هيدروسفالي ,بيماري ,كه ,مغزي ـ ,ناشي از ,ـ نخاعي ,مايع مغزي ,از قبيل

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
abzarshabakeh concretebucket1 ari4 padidechat activationbuy chapemarkazteraket clinicmobile gilnablog pplrgiers ziregeymat