روش آناليز AMLR حين بيهوشي

نتايج مطلوب باليني نشان مي دهند كه مولفه Nb از AMLR، مفيدترين فاكتوربراي بررسي عمق نمایندگی سمعک سونیک بيهوشي است. اختصاصا، افزايش عمق بيهوشي موجب طولاني تر شدن نهفتگي Nb و كاهش دامنه Nb مي شود، همين وضعيت در مورد نهفتگي Na نيز قابل مشاهده است.

برعكس، كوتاهتر شدن نهفتگي، نشان دهنده سبك تر شدن بيهوشي است. چنين ارتباطي بين AMLR و بيهوشي در مورد اغلب داروهاي بيهوشي مورد استفاده حين جراحي قابل مشاهده است.

Mantzaridis و (1997) Kenny، نوع ساده شده آنالیز AMLR حین بیهوشی را با استفاده از متغیرهای اسمی ساده معرفی کرده اند که آن را <<شاخص پتانسیل برانگیخته شنیداری>> می نامند. این شاخص از طریق یک الگوریتم اختصاصی برای آناليز شكل موج هاي ميانگين گيري شده محاسبه مي شود، در اين الگوريتم به آناليز و مقايسه رياضي بخش هاي مختلف شكل موج مي پردازند. ايراد عملي اين روش آن است كه براي ميانگين گيري از پاسخ هاي دريافتي به مثلا 256 سيگنال نيازمند زمان طولاني حدود 40sec است. ساير محققين، روش هاي ديگري را براي ارزيابي حين جراحي و آناليز اطلاعات AMLR حین بیهوشی ابداع کرده اند، یکی از آنها روش توالی حداکثر طول مدت (Maximum Length Sequent=MLS) است. یکی از جدیدترین این روش ها، تحت عنوان شاخص (AAI) A-Line ARX نامیده می شود، که در آن با استفاده از رویکرد آماری رگرسیون خودکار می توانیم سیگنال AMLR را پس از کمتر از 25 جارو پاسخ در طول زمان آنالیز 110ms (زمان جمع آوری اطلاعات فقط 6sec) تعیین کنیم.

گزارش تحقیق: اخیراً (2004) ترکیبی از مولفه Pb و پاسخ منفی نامنطبق (Mismatch Negative Resp) برای بررسی عمق بیهوشی با داروی Propofol استفاده شده است. سطح بیهوشی را به چهار گروه طبقه بندی کرده اند: وضعیت هوشیاری، بیهوشی (Sedation) سبک، بیهوشی عمیق و ناهوشیاری. در این تحقیق نشان داده شده است که MMN نسبت به بیهوشی حساس تر از AMLR است، اما با ورود به مرحله ناهوشیاری کاملاً محو می شود، در حالی که دامنه مولفه Pb تحت تأثیر بیهوشی (سه بخش اول) قرار نمی گیرد و با کاهش بیشتر هوشیاری (و افزایش عمق بیهوشی) دامنه آن به تدریج کمتر می شود.

مزایا بررسی عمق بیهوشی توسط AMLR

مدارک روز افزونی در مورد اثبات ارزش بررسی AMLR حین بیهوشی برای بهینه سازی سطح (Titration) داروهای بیهوشی با تزریق وریدی یا تنفسی مورد استفاده برای بیهوشی عمومی ارائه می شوند، بدین ترتیب احتمال بروز هوشیاری ناخواسته حین جراحی کمتر می شود و همچنین موجب ارتقاء کیفیت بازگشت از بیهوشی پس از جراحی می شود. تعیین سطح (تیتر) دارو بیهوشی یعنی تنظیم مداوم مقدار دارو برای اینکه دوز دارو همواره در حدی باشد که یک مقدار AMLR هدف مشاهده شود. با دسترسی به اطلاعات حاصل از بررسی شاخص های مغزی (مثل AMLR) یک متخصص بیهوشی می تواند از مقادیر کمتری از داروهای بیهوشی فرار استفاده کند.

معرفی انواع سمعک ها

عمل جراحی کاشت حلزون گوش

کاربرد سمعک نامرئی

بیهوشی ,amlr ,استفاده ,بيهوشي ,عمق ,روش ,در مورد ,عمق بیهوشی ,amlr حین ,حین بیهوشی ,می شود

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
king031 inatisor azar1355 asemunkavir drtorabian acgih banmanuad faslebaranrd sigmaucomputer amirafshar1