اكنون پس از گذشت 60 سال از اولين گزارشها در مورد وجود ALR (Davis- 1929) همچنان يافته هاي جديد در اين زمينه از طريق آناليز يافته ها در اين حوزه زماني (مثل P2, N1) بدست مي آيند. اكنون از ALR بعنوان يك ابزار الكتروفيزيولوژيك بالقوه براي بررسي فرايندهاي پايه اي مغزسمعک نامرئی (مثل حافظه، عادت كردن) و مكانيسم هاي دخيل در ويژگي هاي عصبي پردازش گفتار دركودكان (و نوزادان) و سالخوردگان استفاده مي شود. از ALR در بررسي اختلالات پردازشي شنيداري (APD) در جمعيت هاي مختلف استفاده مي شود. يكي از كاربردهاي بالقوه و جالب ALR در توضيح انعطاف پذيري (Plasticity) مغز و تامين شواهد باليني ارزشمند براي تعيين ميزان سودمندي يا پيامدهاي مداخلات (اقدامات) قابل انجام در اختلالات شنوايي است. كاربرد ALR در موارد كاشت حون مثال خوبي از اينگونه اقدامات است. پاسخ هاي برانگيخته شنيداري با محرك الكتريكي درفصل 15 مورد بحث قرار مي گيرند، و دركنار آنها در مورد چگونگي ارزيابي مولفه هاي ALR در پاسخ به يك محرك اكوستيك كه توسط تجهيزات كاشت حون پردازش شده اند و سپس موجب برانگيختن الكتريكي فيبرهاي عصب شنوايي شده اند توضيحاتي ارائه مي شود.

واژگان ALR

واژگاني كه براي توصيف شكل موج هاي ALR بر حسب قله هاي مثبت و منفي ورتكس در سال 1962 توسط Williams، Tepas و Morlock پيشنهاد شده اند. يك شكل موج باليني ALR معمولا شيب آرام و مولفه هاي پهن دارد (برخلاف مولفه هاي قله اي نوك تيز كه ازمشخصه هاي پاسخ هاي با نهفتگي كوتاه است). اولين مولفه با ولتاژ منفي را N1 مي نامند كه در ناحيه 90 to 150ms ديده مي شود (با ميانگين نهفتگي حدود 100ms). بدنبال آن يك مولفه با ولتاژ مثبت بنام P2 بين 160 , 200ms ديده مي شود (شكل 1-12). يك مولفه زودرس تر در ناحيه 40 to 50ms بنام P1 ديده مي شود كه پايداري كمتري نسبت به N1 و P2 دارد. همانطور كه در فصل 11 گفتيم، ALR P2 ظاهرا همان مولفه الكتروفيزيولوژيك AMLR Pb است. پس از P2 يك مولفه منفي دوم بنام N2 با نهفتگي حدود 275ms ديده مي شود. موج N2 ناپايدار است و در افراد نرمال ممكن است ديده شود و يا ديده نشود. نهايتا چنانچه درفصل 13 توضيح خواهيم داد، پاسخ P300 را معمولا با الگو محرك ناهمگون (Oddball) بعنوان يك مولفه در يك چارچوب زماني گسترش يافته ALR قابل مشاهده است. ساده ترين شرايط براي اندازه گيري آن، ارائه يك محرك غيرمتداول (نادر) بطور تصادفي در ميان مجموعه اي از محرك هاي متداول (تكرار شونده) وقابل پيش بيني است.

معرفی انواع سمعک ها

عمل جراحی کاشت حلزون گوش

کاربرد سمعک نامرئی

alr ,مي ,مولفه ,يك ,كه ,ديده ,مي شود ,alr در ,ديده مي ,يك مولفه ,شده اند

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
ninfarmcongue hossein2006 dorsa-star enocassweeth pikasogrphic musicpoem clashroyalegame ataeiha fadun loxediss