كاربرد باليني

قبلا نيز بيان كرده ايم كه كاربرد اوليه ALR در دهه 1960 (قبل از ابداع ABR)، تخمين آستانه شنوايي در نوزادان و كودكان كم سن بوده است. تا حدود 40 سال مطلب سمعک ویدکس جديدي (تقريبا) در زمينه ALR منتشر نشد، مگر اينكه به ALR در كنار ABR اشاره شده باشد و اكثرا نيز به ناهمخواني يافته هاي ALR و ABR اشاره كرده اند.

گزارش تحقيق: بررسي ABR و ALR در پاتولوژي هاي نورولوژيك نشان داده است كه در مواردي كه پاسخ ABR رديابي نمي شود پاسخ ALR حضور دارد. در بعضي تحقيقات ديگر نتايج معكوس بدست آمده اند، يعني از ALR مي توان براي مستندسازي اختلالات عملكردي سطوح مركزي بالاتر در بيماران با يافته هاي نرمال ABR استفاده كرد.

بررسي باليني ALR در موارد زير نيز گزارش شده است: كودكان با اوتيسم، سندرم داون، اختلالات خواندن، كاشت حون، اختلالات پردازشي شنيداري، و بزرگسالان با اسكيزوفرني. ظاهرا تحقيقات بنيادين و باليني ALR در اديولوژي مجددا احيا شده اند هم چنين تحقيقات در مورد P300 و مخصوصا پاسخ MMN به موازات هم پيش مي روند.

افت شنوايي حسي عصبي (SNHL)

گزارش تحقيق: تاثير افت شنوايي ناشي از افزايش سن بر P1 (يا AMLR Pb) ، N1 و P2 مورد بررسي قرار گرفت. افت شنوايي حسي عصبي شيب دار با ميانگين 15dBHL در 250 , 500Hz و افزايش منظم افت تا حد 60dBHL در فركانس 8000Hz بوده است. براي همه افراد سيگنال تست را از طريق گوشي اينسرت با شدت 74dBPeSPL به گوش راست با فواصل بين محرك معادل 910ms ارائه كردند. پاسخ ها را با الكترود غيرمعكوس Cz و ميان گذر 0.1 to 100Hz (و سپس ينگ غيرهمزمان مجدد با تنظيم 1 to 40Hz) و زمان آناليز پس تحريك 500ms و زمان پيش تحريك 100ms ثبت مي كنند. تغييرات نهفتگي اين مولفه ها، كه ناشي از تفاوت در زمان شروع صداسازي (VOT) است، تابعي از سن بيمار است. يعني در افراد جوان (ميانگين 26 سال) و افراد سالخورده (ميانگين 68 سال) نتايج متفاوتي بدست مي آيد و ارتباط آن با افت شنوايي بيمار كمتر است. حتي اگر سطح شدت محرك فقط 45dB PeSPL هم باشد، يافته هاي ALR بطور كلي در افراد سالخورده با شنوايي نرمال و با افت شنوايي، يكسان است. بعنوان علت اين حالت، بزرگتر شدن دامنه ALR (N1) در پاسخ به سيگنال هاي با فركانس پايين تر را بيان كرده اند. نتايج بعضي بررسي ها در مورد افت شنوايي سالخوردگان و ALR با يكديگر همخواني ندارد.

اختلالات پردازش شنيداري (Auditory Processing Disorders = APD)

و ناتواني يادگيري (Learning Diabilities = LD)

كانون توجه بسياري از مطالعات در زمينه پاسخ هاي برانگيخته كورتيكال در كودكان مبتلا به APD بر پاسخ P300 و پاسخ MMN متمركز بوده است.

معرفی انواع سمعک ها

عمل جراحی کاشت حلزون گوش

کاربرد سمعک نامرئی

alr ,شنوايي ,افت ,abr ,مي ,بررسي ,افت شنوايي ,alr در ,يافته هاي ,بوده است ,در زمينه

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
avatfakhteh editcartooni zpprluinc5 liveupvcunions slmziba09 vistamag nopardazco ebchagemo bushehrkhabaar loxshoponline