تعداد مشخصي براي تعداد دفعات تكرار ارائه محرك (جارو) در آزمون ENOG نمي توان اعلام كرد. پاسخ ENOG معمولاً به اندازه اي بزرگ است كه حتي با يكبار ارائه محرك نيز مي توان پاسخ را به وضوح ثبت كرد. در هر صورت، ميانگين گيري از تعداد اندكي ارائه محرك (مثلا 5 تا 20 دفعه) اغلب باعث تشكيل يك شكل موج استوار و با ظاهري خوب مي شود. به منظور دستيابي به دقيق ترين و بيانگر ترين پاسخ، ترجيح مي دهيم كه ابتدا با يك سطح شدت و در يك جايگاه خاص، سمعک ویدکس تقريباً به مدت 30 ثانيه تحريك را ارائه كنيم. اين كار باعث دستيابي به يك ظرفيت الكتريكي ثابت پوست مي شود. پاسخ هايي كه تكرار مي شوند (دو نوبت) را سپس براي مجموعه هاي 5 تا 20 محرك ميانگين گيري مي كنيم. يافته ها ذخيره مي شوند، جايگاه الكترودها را عوض مي كنيم و همين روند را تكرار مي كنيم.

رويكرد

بيماري كه تحت آزمون ENOG قرار مي گيرد، بطور كلي مضطرب است و احتمالا راجع به رويكرد آزمون واهمه دارد. بعضي بيماران ممكن است تجربه ناراحتي يا درد قبلي - ناشي از روند بيماري يا حين ارزيابي وضعيت عصب صورتي با روش Hilger - را داشته باشند. بيماران پس از ضربه (Trauma) اغلب درد و يا نوعي پارگي يا كوفتگي بافت در محل نصب الكترودهاي محرك و ثبت دارند. گام اول براي ارزيابي موفق ENOG آن است كه شيوه رفتاري خوبي در كنار بستر بيمار داشته باشيم. همانطور كه قبلاً گفته ايم، براي بيماراني كه هوشيار هستند، صرف زماني كافي براي توضيح رويكرد آزمون اهميت دارد. گاهي اوقات نمايش مختصر روش كار روي خودتان يا روي يك همكارتان، بطور موثري نگراني هاي بيمار را كاهش مي دهد. به وضوح براي بيمار توضيح دهيد با وجودي كه پيش بيني نمي كنيد، اما اگر آزمون خيلي ناراحت كننده باشد، حتماً كار را متوقف خواهيد كرد. در صورتي كه آماده سازي بيمار به خوبي صورت گرفته باشد، آمون ENOG را براي كودكان نيز مي توان انجام داد.

پس از نصب الكترودهاي مثبت هر دو طرف (طبق روشي كه در بالاگفته ايم)، و آماده سازي محل نصب آنها، جفت الكترودهاي محرك را بطور ثابت و به آرامي به پوست ناحيه مقابل سوراخ نيزه اي ماستوئيدي سمت غير درگير ضايعه (نرمال) فشار مي دهيم (شكل 11-15). ژل يا خمير هادي الكتريسيته را مي توان براي هر دو الكترود بكار برد، اما اين كار لازم نيست. اگر از آن استفاده مي كنيم، دقت شود كه ماده هادي جريان الكتريسيته هرگز بصورت يك پل ارتباطي بين دو الكترود اتصال برقرار نكند. تعيين هنجار يا ناهنجار بودن پاسخ هر سمت اهميت دارد، زيرا نهايتاً آناليز پاسخ ها براساس عدم قرينگي دامنه دو طرف انجام مي شود. در اكثر موارد، تشخيص سمت غير درگير از سمت درگير به سادگي از طريق مرور پرونده پزشكي بيمار، به ويژه گزارش معاينه پزشكي (PE) بيمار يا نتايج تصويربرداري نورولوژيك بيمار - به منظور يافتن يك مرجع در ضايعات يكطرفه - انجام مي شود. رويكرد ديگر آن است كه از بيمار بخواهيم لبخند بزند تا سمت قوي تر و ضعيف تر صورت را تعيين كنيم. پزشكي كه درخواست آزمون ENOG كرده است نيز مي تواند سمتي را كه در معرض خطر است مشخص نمايد. مشكلاتي كه در زمينه افتراق عملكردهاي هنجار و ناهنجار عصب صورتي وجود دارند بعداً مورد بحث قرار مي دهيم.

معرفی انواع سمعک ها

عمل جراحی کاشت حلزون گوش

کاربرد سمعک نامرئی

مي ,كه ,يا ,بيمار ,يك ,محرك ,مي شود ,كه در ,آزمون enog ,مي كنيم ,مي دهيم

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
faghih fashionist irancook onlineshirini arad8 yaraghnama topstories metlaitremum posterkhoneh