اعوجاج زياد، كيفيت و وضوح اصوات را كاهش مي دهد، بنابراين براي دوري از اعوجاج، در بسياري از سمعك ها از آمپلي فاير تراكمي استفاده مي شود. اين آمپلي فايرها، زمانيكه سطح سيگنال ورودي افزايش مي يابد، بهره را كاهش مي دهند، شبيه كاري كه فرد، با پايين قرار دادن ولوم كنترل، درحالتي كه سطح سيگنال ورودي بالاست، انجام مي دهد. آمپلي فاير مي تواند سيگنال را به صورت آنالوگ يا ديجيتال ارائه كند.

سيگنال هاي داخلي آمپلي فاير آنالوگ، شكل موج اكوستيكي كه به آن ارائه شده را تقليد مي كند.

سيستم هاي ديجيتال، سيگنال ها را به صورت يك رشته اعداد ارائه مي كنند و تغييرات نامنظمي بر روي اندازه و سمعک تهران صفیر ماهيت سيگنال هايي كه به صورت اعداد ارائه شده اند انجام مي دهد.

كردن يك سيگنال، روش رايجي است كه سمعك ها صدا را تغيير مي دهند كه ميتواند در آمپلي فاير آنالوگ يا ديجيتال انجام شود. ها مي توانند در تغيير دامنه مربوط به اجزاي فركانسي پايين، مياني و بالاي يك سيگنال استفاده شوند. زماني كه ها با ويژگي قابل كنترل و متغير ساخته مي شوند، آنها مانند تون كنترل ها توسط خود فرد يا كلينيسين، عمل مي كنند. هم چنين ها مي توانند در شكستن سيگنال به محدوده هاي فركانسي مختلف، استفاده شوند، بنابراين انواع مختلف تقويت، در هر محدوده كه فرد داراي كم شنوايي نياز داشته باشد، مي تواند استفاده شود.

رسيورها، هدفون هاي كوچكي هستند كه براي تبديل سيگنال هاي الكتريكي به صوت، از الكترومغناطيس استفاده مي كنند. پاسخ فركانسي رسيورها از طريق چندين قله و قعركه توسط رزونانس درون رسيورها و رزونانس هاي اكوستيكي درون لوله اي كه رسيور را به مجراي گوش وصل مي كند، ايجاد مي شوند، مشخص مي شود.

قرار دادن يك مقاومت اكوستيكي به نام دمپر، درون رسيور يا لوله، اين قله ها و قعرها را صاف و هموار خواهد كرد. يك دمپر، انرژي را در قله هاي فركانسي جذب مي كند و باعث كيفيت صوت مي شود.

چندين راه ديگر براي قرارگيري سيگنالها درون سمعك ها وجود دارد. يك تله كويل، سيگنالهاي مغناطيسي را دريافت و آنها را به ولتاژ الكتريكي تبديل مي كند.

اتصال دهنده ورودي شنيداري مستقيم قادراست كه يك سيگنال شنيداري الكتريكي را مستقيما به داخل سمعك بفرستد.كاربرها سمعك ها را از طريق كليدهاي الكترومكانيكي بر روي سمعك يا ازطريق استفاده از كنترل از راه دور به كار مي برند. سمعك ها همه عملكرد خود را از طريق گرفتن انرژي الكتريكي از باتري انجام مي دهند. اين باتري ها در يك محدوده اي از اندازه هاي فيزيكي و ظرفيت هاي مختلفي هستند كه به انرژي مورد نياز هر سمعك و فضاي در دسترس بستگي دارند.

سمعك از اجزاي مختلفي تشكيل شده است كه در اين فصل هر يك از اين اجزا توضيح داده مي شود.

معرفی انواع سمعک ها

عمل جراحی کاشت حلزون گوش

کاربرد سمعک نامرئی

مي ,كه ,سيگنال ,ها ,سمعك ,يك ,سمعك ها ,آمپلي فاير ,مي شود ,را به ,مي كنند

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
preemizaclan backlinkbuckets pooyadesi chtreabi sahelhab diazanterswinn reportaj60 electricmotor booki98 asemrasel