اگر بیمار ترجیح دهد که V.C به بیشترین وضعیت خود چرخانده شود، احتمالا به این دلیل است که از بهره بیشتر یا OSPL 90 بیشتر یا هر دو مورد استفاده خواهند کرد.

حداکثر خروجی بزرگتر، مخصوصا برای سیگنال های گفتاری با peak clipping ممکن است.

بیمارانی که باید از سمعک بزرگتر استفاده کنند برای دست یافتن به OSPL 90 مورد نیاز Compression limiting ، اما نمی خواهند سمعک بزرگتر بپوشند.

احتمالا ممکن است که با یک peak clipping ITC یا Compression limiting BTE به OSPL 90 کافی برسند.

بعضی بیماران سایز و ظاهر ITC را برای اعوجاج کمتر از BTE ترجیح خواهند داد، برای دیگر بیماران کیفیت صدا از ظاهر دکتر ولدبیگی مهتر خواهد بود.

بخاطر داشته باشید که انتخاب peak clipping در برابر Compression limiting برای سمعک هایی که رنج پویایی فشردگی وسیع تری دارند، از اهمیت کمتری برخوردار است (بخش 9.8.5)

بیمارانی که از peak clipping استفاده کرده اند، ممکن است اساسا یک تغییر به Compression limiting را دوست داشته باشند، اگر چه بیشترین درک تغییر در هفته های کمی است.

پهنای محدوده ی پویایی فشردگی: شواهد زیادی وجود دارد که بعضی از اقسام فشردگی با میزان فشردگی پایین باید در همه ی سمعک ها فراهم باشد. ما به عنوان محدوده پویایی فشردگی وسیع (WDRC) جایگزین می کنیم به هر میزان که آستانه فشردگی ممکن باشد. در حالیکه ممکن است نسبت کمی از بیماران از WDRC مرتبط با تقویت خطی هیچ سودی نبرند، چون هنوز هیچ راهی برای پیش بینی مطمئن که کدام بیماران چنین اند، وجود ندارد.

با این وجود WDRC احتمالا برای آن ارباب رجوع هایی که به سمعک هایشان در وضعیت های ارتباطی متنوع وسیع نیاز دارند، سودمند تر است. به نظر می رسد که برای هر شخص برای آغاز انتخاب بعضی از فرم هایی WDRC امن ترین حالت است.

در افراد با کم شنوایی profound ، آستانه های مربوط به فشردگی بالا معمولا ضروری خواهند بود

متراکم کننده های چند کاناله:

شواهد برای سودمندی اضافی از بیشتر از یک کانال از متراکم کننده کمتر واضح است.

با این وجود احتمالا متراکم کننده های چند کاناله سودمندی بیشتری برای بیماران با کم شنوایی متوسط با شیب تند دارند، چون درجه متفاوت از فشردگی در هر کانال می تواند استفاده شود.

برای بیماری که در آستانه 2KH اش نسبت به آستانه 500HZ اش در حدود 25dB فراتر است، می توان از فشرده کننده چند کاناله استفاده کرد. احتمالا این افراد بیشترین بهره را از پاسخ سمعک TILL می برند

برخی اطلاعات اخیر بیانگر این است که بیماران با کم شنوایی flat ، یک برتری ضعیفی بر تراکم signal - channel دارند.

اما این یک نیاز ضروری برای ارزیابی بیشتر آن است.

از دیگر سو، تقویت کردن چند کاناله که برای متراکم کننده چند کاناله مورد نیاز است، رایج ترین راهی است که برای موارد مفیدی مثل مهار noise تطبیقی و مهار فیدبک انجام شده اند. میزان تراکم ایجاد شده کمتر از است . متأسفانه متراکم کننده چند کاناله برای هر شخص مضر است.

معرفی انواع سمعک ها

عمل جراحی کاشت حلزون گوش

کاربرد سمعک نامرئی

فشردگی ,سمعک ,کننده ,های ,کاناله ,بیماران ,چند کاناله ,متراکم کننده ,ممکن است ,است که ,compression limiting

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
beauty2020 antyscalante10 karajmedia mamadmansuri9696 ostadsalam consgarbfardi articlelaw efancoie shopjanebi cheapestplanetickettehranmashhad